За да свържете вече съществуващ профил
с профила си във facebook е нужно да използвате
един и същи имейл адрес.


Вход с Microsoft Teams