еИзобразително изкуство за 6. клас

Автор:Мариета Савчева, Елена Панайотова, Благомир Папазов
Година:2017
Тип:електронен
ISBN:978-954-324-157-6
Език:български
Брой Страници:96
Цветност:пълноцветно

Описание

Одобрен със Заповед РД 09-3309/14.08.2017 г. на министъра на образованието и науката.