Изобразително изкуство за 8. клас

4,00лв.

Автор:Мариета Савчева, Елена Панайотова, Благомир Папазов, Анна Цоловска
Година:2017
Тип:електронночетим
ISBN:978-954-324-162-0
Език:български
Брой Страници:48
Цветност:пълноцветно

Описание

Одобрен със Заповед РД 09-3359/15.08.2017 г. на министъра на образованието и науката.