Промоция!

Човекът и природата за 6. клас

24,00лв. 0,00лв.

Автор:Маргарита Градинарова, Евгения Бенова, Митка Павлова, Елена Бояджиева, Милена Кирова, Валентина Иванова, Наташа Цанова, Снежана Томова
Година:2017
Тип:електронночетим
ISBN:978-954-324-155-2
Език:български
Брой Страници:176
Цветност:пълноцветно

Описание

Одобрен със Заповед РД 09-3281/14.08.2017 г. на министъра на образованието и науката.