еХимия и опазване на околната среда 9. клас

Автор:Митка Павлова, Елена Бояджиева, Милена Кирова, Невена Върбанова, Валентина Иванова
Година:2017
Тип:електронен
ISBN:978-954-324-199-6
Език:български
Брой Страници:144
Цветност:пълноцветно